Huisregels

Om alles zo veilig en goed mogelijk te laten gebeuren hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Neem deze altijd in acht:

 • De contributie moet voorafgaande aan de lesperiode (maand, kwartaal of jaar) voldaan worden.
 • Zorg voor schone en correcte sportkleding.
 • Bij fitness en tae-bo is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Mobiele telefoons dienen tijdens de les uit te staan.
 • Het is verboden om met schoenen de trainingsmatten te betreden.
 • Het is verboden om de fitness met buitenschoenen te betreden.
 • Sportcentrum Elhatri is niet aansprakelijk voor diefstal en verlies van eigendommen. Neem dus zo min mogelijk waardevolle spullen mee.
 • Plaats schoenen en tassen in de kast.
 • Plaats de fietsen in het fietsenrek en de auto’s in de parkeervakken.
 • Laat de trainingsruimte, kleedkamer en de douche schoon achter, als je weggaat.
 • Leg alle gebruikte spullen terug op de plaats waar ze horen.
 • Blijf van de spullen van anderen af.
 • Draag zorg voor de omgeving; laat deze schoon en zorg niet voor overlast.
 • Als je vroeg bent; houdt je rustig en stoor de groep die aan het trainen is niet.
 • Stoor de lessen niet door in en uit te lopen of door gesprekken te voeren e.d..
 • Het is verboden slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen te gebruiken; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van Elhatri als die van de sporter.
 • Sporters zijn verplicht zich adequaat te verzekeren tegen ziektekosten.
 • Sporters zijn verplicht om gezondheidsproblemen (ook acute) te melden.
 • Het is verboden doping of stimulerende middelen te gebruiken.
 • Het is verboden om zelf meegebrachte consumpties te nuttigen.
 • Sporters en medewerkers kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon wanneer ze met ongewenst gedrag of ongelijke behandeling te maken krijgen: Mw. TE van Achterberg, bel 06-22514618 of kijk op www.elhatri.nl voor het e-mailadres.
 • Overtreding van de huisregels en de dojoregels kan leiden tot schorsing of zelfs ontbinding van het lidmaatschap.