Veel gestelde vragen

Weerbaarheid of zelfverdediging?

De term zelfverdediging roept bij buitenstaanders vaak de associatie op met vechten. Veel sportscholen geven ook op die manier zelfverdediging voor vrouwen. Zij hebben een selectie gemaakt uit een aantal ju-jitsu of judo technieken en proberen die over te brengen aan de cursisten. Deze technieken zijn vaak ingewikkeld en moeilijk te onthouden. De technieken zijn ook niet speciaal ontwikkeld voor vrouwen.
De weerbaarheidscursus voor vrouwen van Sportcentrum Elhatri werkt op een andere manier.

Wanna fight?Wat leer ik niet bij tae kwondo, karate of andere vechtsporten en bij deze cursus wel?

Handige tips die niet met lichamelijke vaardigheid te maken hebben. Je leert sneller, effectievere technieken in korte tijd (geen jaren training nodig). Je leert je verbaal te weren. Er wordt inzicht gegeven in het slachtoffer en dader geheel. Er worden niet alleen oplossingen gezocht voor fysiek geweld, maar ook voor verbale ongewenstheden of kleine pesterijtjes/ seksuele intimidatie.

Wat is weerbaarheid?

Verzet tegen geweld is meer een kwestie van verbale en mentale strategieën en veel minder vaak, maar wel soms noodzakelijk, fysiek verweer. Als je weerbaar bent, laat je je niet van alles overkomen. Je weet wat je wel en ook wat je niet wilt. Je herkent signalen bij jezelf en bij de ander en weet hoe je er op kan reageren. Je weet je grenzen aan te geven. Je bent bewust bezig met wat je wel en wat je niet wilt. Je maakt je sterk voor jezelf.
Dat klinkt allemaal makkelijker dan het soms gaat. Vooral als je nooit geleerd hebt hoe je dat moet doen. Maar duidelijk zijn, de grenzen van jezelf en de ander leren kennen, kan je leren. En hierboven wordt het al gezegd, dat jij de grenzen van de ander ook door hebt, is net zo belangrijk.

Wat is de waarde van weerbaarheid?

Weerbaarheid werkt preventief. Het voorkomt machtsmisbruik of geweldservaringen en de kans is groter dat het geweld stopt wanneer er effectief gereageerd wordt. Ook bij het verwerken van geweldservaringen kan een weerbaarheidtraining een positieve bijdrage leveren.

Wat is weerbaarheidstraining?

Weerbaarheidtraining is gericht op het vergroten van het gevoel van veiligheid door mensen te leren effectiever te reageren in uiteenlopende situaties. Er wordt steeds geoefend met werkvormen die fysieke en mentale onderdelen bevatten. Er wordt met elkaar gesproken en de ervaringen van anderen helpen bij het zoeken naar de eigen mogelijkheden. We werken aan de dader een stapje voor zijn.

istock_000013936582small

Er wordt inzicht gegeven in hoe men kan zorgen dat men niet snel als slachtoffer gekozen wordt, zodat de kans op een fysieke confrontatie drastisch afneemt. Ook een belangrijk onderdeel is het uitwisselen van tips en oplossingen die enorm simpel zijn en daardoor zonder oefenen direct toe te passen zijn. Je moet ze maar net een keer gehoord hebben. Bijvoorbeeld als het ’s avonds stil is op straat en je voelt je bedreigd door een achtervolger. Dan kun je de omgeving alarmeren door een flinke duw tegen een dure auto te geven of tegen een winkelruit aan te schoppen, zodat het inbraakalarm afgaat. Of een steen door een ruit gooien, dan is de kans ook erg groot dat er mensen komen kijken.
Een ander onderdeel is het duidelijk en ondubbelzinnig verwoorden waar je wel en niet van gediend bent.

Wat zijn de effecten van de cursus weerbaarheid voor vrouwen?

Er wordt op gericht om de kracht en de kwaliteit van vrouwen naar voren te halen en inzicht te geven in het effect van je reacties. De technieken die worden aangeleerd zijn simpel, eenvoudig toe te passen en zeer effectief. De weerbaarheidscursus biedt een uitbreiding van het handelingsrepertoire, geen vervanging van de eigen strategieën. Zelfverdediging draagt bij aan zelfvertrouwen en aan het verminderen van de gevoelens van onmacht die veel vrouwen ervan weerhouden om aan bepaalde dingen te beginnen.

Waarom een cursus alleen voor vrouwen en niet gemengd?

Vrouwen hebben over het algemeen minder goed geleerd om effectief te reageren in situaties waarin over hun grenzen wordt gegaan. Zelfbewustzijn, wilskracht, initiatieven nemen en opkomen voor zichzelf wordt bij vrouwen van jongsaf aan minder gestimuleerd. Van vrouwen wordt een groot invoelend vermogen en een zorgzame houding verwacht. Hierbij wordt het belang van de ander gesteld boven de eigen verwachtingen en belangen.

Vrouwen voelen zich erg vaak kwetsbaar. Waardoor angst en ondermijning van zelfvertrouwen ontstaat. Hierdoor worden vrouwen vaak beperkt in hun bewegingsvrijheid. Zelfverdediging is ontstaan als antwoord op situaties waarin vrouwen zich bedreigd of onveilig voelen. Vrouwen ontwikkelden een methode die adequaat gedrag aanreikt aan mensen in voor hen onveilige situaties. Cursus is speciaal ontwikkeld om de sterke punten van vrouwen verder te ontwikkelen en toe te passen bij het opkomen voor jezelf met respect voor de ander.

De technieken die geoefend worden in de weerbaarheidscursus zijn ontwikkeld door vrouwen, voor vrouwen en worden overgebracht door een vrouw.

Kan elke vrouw meedoen?istock_000015783148small

Wij geloven dat vrouwen zich zelf kunnen verdedigen met hun lichaam en hulpmiddelen die ze hebben. Dus ook met een zwakke rug. Ook al ben je niet sterk, kun je geen push ups doen of een flink eind rennen. We kunnen de oefeningen aanpassen en de technieken aanpassen zodat je met een lichamelijke beperking toch die oefeningen kunt doen. Alle technieken zijn eenvoudig te leren. Je hebt er niet veel spierkracht voor nodig, noch een goede conditie. We concentreren op wat je wel kunt, niet op wat je niet kunt.

Je kunt meer dan je verwacht en het is eenvoudiger dan je dacht!