Rots & Water

Rots en Water – Sociale weerbaarheidstraining voor jongeren tussen de 7 en de 14 jaar

De training is geschikt voor zowel jongens als meiden die er de voorkeur aan geven om sociale vaardigheden op een sportieve manier aan te leren. Deze training is gericht op het weerbaarder maken van jezelf, fysiek, mentaal en sociaal door middel van lichamelijke oefeningen. De vaardigheden hebben betrekking op het verminderen van conflicten met mensen in je omgeving, jezelf leren verdedigen en het aangaan en onderhouden van contacten met andere mensen.

Hoe?

We trainen in sportieve kleren en op blote voeten. Door sportieve opdrachten leer je de krachten en zwakke punten van de Rots- en de Waterhouding. De rotshouding leert je op jezelf te vertrouwen en je eigen weg te durven kiezen, dit kan je helpen om te gaan met o.a. groepsdruk. De waterhouding leert je open te staan voor de mening van andere mensen. Bij de waterhouding staan vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal.

Welke thema’s?

Iedere groep is anders. We proberen de training zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de leerdoelen van de groep. Om een beeld te geven volgt hier een samenvatting van thema’s die binnen deze training vaak aan de orde komen:

  • Gronden en centreren, sterk staan
  • Wat is de rotshouding, wat is de waterhouding?
  • Rots en water in persoonlijk contact
  • Rots en water op het schoolplein
  • Pesten en gepest worden
  • Grenzen aanvoelen en grenzen aangeven
  • Groepsdruk
  • Ademkracht
  • Lichaamstaal
  • Mentale kracht

Ingezonden brief:

Beste El Hatri,

Wij willen jullie graag laten weten hoe het nu na een jaar gaat met onze dochter en wat de training haar heeft opgeleverd.
Tegelijkertijd met het starten met Rots en Water is zij ook bij karate gegaan en ook dat is natuurlijk ook van invloed (geweest).

Voor ons is echter de weerbaarheidstraining Rots en Water de start van een echt keerpunt geweest. Onze dochter heeft een lief en extravert karakter maar heeft zich de laatste jaren steeds meer door anderen weg laten duwen, laten beledigen, onder laten sneeuwen, het kaas van haar brood laten eten enz. We zagen haar letterlijk wegkwijnen en onzekerder worden. Na een vervelende gebeurtenis op school hebben we hulp gezocht en haar opgegeven voor karate en de trainingen Rots en Water.

Tijdens het volgen van de lessen veranderde er eigenlijk niet zo veel, maar dat hadden we ook niet verwacht. Na het afronden van blok 2 waarop het tijdens de laatste les wèl lukte om dè plank door te slaan (!) gebeurde er eigenlijk ook nog niet zoveel. Wel kreeg ze thuis soms een wat grotere mond en nam thuis duidelijker stelling (voor ouders misschien niet zo leuk, maar het moet natuurlijk beginnen in een vertrouwde omgeving, dus prima!)
Op het eind van het schooljaar in juni heeft de leerkracht aan ons verteld dat ze echt meer voor zichzelf opkwam.
Dit heeft zich allemaal doorgezet gedurende de rest van dit jaar. Ze zit super goed in haar vel, heeft een duidelijke(re) mening waar ze ook
voor uitkomt en met karate zijn er successen. We hebben de indruk dat ze op school meer respect krijgt. Daarnaast wat eerst voor zichzelf niet lukte (voor zichzelf opkomen) lukte laatst op school wel voor haar vriendin.
De nieuwe leerkracht heeft over haar het volgende gezegd: het is een lief sociaal kind, géén meeloper. Door haar klasgenoten is zij gekozen om namens de klas deel te nemen in de leerlingenraad. Dit geeft natuurlijk ook aan hoe de verhouding momenteel in de klas is.

We zijn er nog niet. Ze mag wat ons betreft nòg duidelijker zijn in haar communicatie naar anderen maar WAT EEN VERSCHIL MET VORIG JAAR!!!! En dit is bereikt in slechts één jaar. We hadden dit bij aanvang niet dùrven hopen en dromen.

Ik hoop dat jullie nog lang met deze trainingen zullen doorgaan en nog heel veel kinderen kunnen helpen!

Heel veel groeten van een dankbare ouder.

(Naam bij de sportschool bekend)

Cursusgeld

Indien je ingeschreven hebt, dien je € 85,- te betalen voor de gehele cursus. Dit bedrag kun je overmaken op Bankrekening nummer 1513.79.025 (IBAN: NL65RABO0151379025 , BIC: RABONL2U) t.n.v. Sportcentrum Elhatri Eindhoven. Bij mededelingen gelieve te vermelden: Rots en Water datum plus naam van de cursiste. Het cursusgeld dient uiterlijk één week voor de eerste les van de cursus over gemaakt te zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je bellen met 040-2440485, of bij geen gehoor 06-53367472 (Appie). Mailen kan natuurlijk ook: info@elhatri.nl

Kosten € 85,-

Duur 8 lessen van 1 uur

Bezetting max. 12 deelnemers per groep
Kleding sportkleding en blote voeten

De nieuwe cursus start (afhankelijk van het bereiken van het minimum aantal 8x  deelnemers)

klik hier voor een totaal overzicht van de cursussen met data

Geef je hier op
(De lessen starten bij voldoende aanmeldingen)