Contact

Sportcentrum Elhatri

Raedeckerstraat 11
5623 EX Eindhoven
040-2440485
info@elhatri.nl

Voor administratieve vragen kunt u bellen met de Sportcentrum Elhatri op maandag t/m vrijdag van 9 tot 22 uur of stuur uw bericht naar administratie@elhatri.nl.

Let op: Indien u wenst op te zeggen bij Sportcentrum Elhatri, kan dit niet via e-mail. Opzegging verloopt uitsluitend per aangetekend schrijven of middels het afgeven van een opzeggingsbrief of wijzigingsformulier aan de receptie van Sportcentrum Elhatri. Bij alle genoemde opties is een handtekening een vereiste.